HD Hanoi Viet nam Tiếng Việt

Gordon Chan

Đạo diễn phim
 • Painted Skin (2008)

  Họa bì
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Fist Of Legend (1994)

  Tinh võ anh hùng
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Fight Back to School (1991)

  Trường học Uy Long
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The King Of Fighters (2010)

  Sinh tử chiến
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • King of Beggars (1992)

  Trạng nguyên Tô Khất Nhi
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • The Four (2012)

  Tứ đại danh bổ
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
    HD1080 
 • Tales from the Dark 2 (2013)

  Những câu truyện cõi âm 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Four 2 (2013)

  Tứ đại danh bổ 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Four 3 (2014)

  Tứ đại danh bổ 3
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • Cat And Mouse (2003)

  Đại hiệp Triển Chiêu
  Phụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD720 
 • God Of War (2017)

  Đãng Khấu Phong Vân
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Diễn viên trong phim
 • The House That Never Dies II (2017)

  Nhà số 81 Kinh Thành 2
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
 • The Four 3 (2014)

  Tứ đại danh bổ 3
  Phụ đề English EnglishPhụ đề Tiếng Việt Tiếng Việt
   HD1080 
Nội dung:
Đạo diễn:
Diễn viên: